درباره ما با توجه به نقش وجايگاه نيروي انساني واهميت آن در صيانت از اموال بيمه شدگان به عنوان امانت در نزد سازمان تامين اجتماعي وبا نظر به ساير مولفه هاي مديريتي هيايت مديره محترم سازمان بر اساس مصوبه اي در ارديبهشت ماه سال 1377 تصويب کرد تا با استفاده از ظرفيتهاي موجود وسازماندهي آن امکانات ودر جهت تقويت روحيه وآسودگي خيال وجلوگيري از فرسودگي هاي جسمي کارکنان وبازنشستگان خود خدماتي را در زمينه هاي فرهنگي ورفاهي تعريف وبه کارکنان ارائه کند. از سوي ديگر اين نحوه عملکرد موجبات عزت نفس کارکنان و خانواده آنان را فراهم نمايد .اين تفکر مبناي فعاليت شرکتي بنام توسعه وتجهيز هتل هاي سازمان تامين اجتماعي گرديدکه فعاليت عملي خود رابا يک باشگاه پذيرايي و 12 واحد اقامتي در شمال کشور آغاز نمود ودر ادامه راه ، علاوه بر توسعه امکانات به شرکت رفاه گستر تامين اجتماعي تغيير نام داد واز آن تاريخ تا کنون تمامي همت خود را مصروف تعميم امکانات رفاهي در سطح کشور نموده وتوانسته است با مساعدت مسئولين وهيات مديره در طي 20سال در استانهاي گيلان ، مازندران ، خراسان رضوي ، تهران ، اصفهان ، فارس ، چهارمحال وبختياري ، قم ، آذربايجان شرقي ، کرمانشاه ، شيرازوهرمزگان امکانات اقامتي وپذيرايي جهت کارکنان محترم سازمان مهيا وخدماتي را ارائه نمايد واين روند رو به رشد در دستور کار برنامه هاي بلند مدت شرکت قرار دارد. اگر چه شرکت با شعار "تلاش بيشتر خدمت بهتر " سعي دارد رضايت همکاران را کسب نمايد امابه اين امر بديهي واقف است که انتقاد دلسوزانه چراغي است تابنده وراهنما براي پيمودن راه سخت در پيش رو، پس انتقاد از سر صدق شما عزيزان موجب خوشدلي واستقبال ما خواهد بود . همه مابايد بکوشيم تا سازمان خود را با عزت سر بلندي ، به مقصد خود برسانيم.

توسعه

توسعه فازه های فیزیکی اقامتی فرهنگی، تفریحی در منطقه دهکده ساحلی بندر انزلی و همچنین سرعین اردبیل

 

پذیرش آنلاین

این امکان در برنامه های آینده در سایت قرار داده خواهد شد

 

بهره برداری

از 19 واحد اقامتی قشم و پنج واحد اقامتی در شهرستان بابلسر

 

 

ارتباط با رفاهـ گستر

آدرس: تهران اتوبان ستاری پیامبر مرکزی انتهای بن بست امامت پلاک3

شماره تماس :02144979387

فکـــــــــــس: 02144952264

 

حق انتشار اطلاعات براي شرکت رفاه گستر محفوظ است

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رفاه گســــــــتر می‌باشد.