برنامه های آینده شرکت

 • گسترش بازارهای ارائه خدمات در داخل و خارج از کشور
 • تنوع بخشی خدمات
 • پیگیری استراتژی کاهش هزینه ها
 • حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعي
 • توسعه نظام انگیزشی مبتنی بر عملکرد
 • توسعه و بهبود کیفیت خدمات رستورانی با تکیه بر ارتقاء بهره وری
 • توسعه و گسترش خدمات رفاهی به کارکنان سازمان از بعد محتوایی(شامل برگزاری تور،همایش و گردهمایی، برنامه های اوقات فراغت و...) و از منظر زیرساختی و توسعه جغرافیایی
 • توسعه مجموعه ها و اتمام پروژه های نیمه تمام شامل هتل فجر، سرعین و دهکده ساحلی
 • ایجاد نظام پایش نیازها و رضایت مشتریان
 • ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشتریان
 • مهندسی فرایندها

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END