اجرای عملیات زیبا سازی و احیا فضای سبز طرقبه مشهد

باهمت وپیگیری جناب آقای حاتمی مدیرمحترم مجموعه پذیرائی طرقبه مشهدوحمایت وپشتیبانی جناب آقای تولائی ریاست محترم شعبه طرقبه عملیات احیاوباغبانی این مجموعه ازصبح امروزآغازگردید. مجموعه پذیرائی طرقبه شامل محوطه وفضای سبزمجزابوده که به مرورزمان نیازمندرسیدگی وهرس واحیابودلازم به ذکراست بزودی امورات مربوط به اخذمجوزمیراث فرهنگی وگردشگری برای این مجموعه دردستورکارقراردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial