اولین نشست رابطین فرهنگی واجتماعی شرکت ها وموسسات تابعه سازمان تامین اجتماعی

اولین نشست رابطین فرهنگی واجتماعی شرکت ها وموسسات تابعه سازمان تامین اجتماعی

درروزسه شنبه مورخ ۲۵مهرماه اولین نشست رابطین فرهنگی واجتماعی شرکت ها وموسسات تابعه سازمان تامین اجتماعی باابتکارمعاونت محترم فرهنگی سازمان درمحل سالن جلسات شرکت آتیه برگزارشداین نشست باحضورپرشورعوامل فرهنگی برگزارگردیددراین نشست آقای محمدکشاورزحمیدی معاون محترم فرهنگی اجتماعی شرکت حضور یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial