solimani
Shadow

شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی ارائه‌کننده‌ی خدمات رفاهی وگردشگری است که مأموریت های مندرج در اساسنامه، چارچوب و فضای حرکت شرکت را در زمینه های مختلفی مشخص ساخته است و تلاش می نماید تا کلیه خدمات و فعالیتها شامل احداث و تجهیز و نگهداری و مدیریت و بهره برداری از اماکن رفاهی، تفریحی، ورزشی و اقامتی شرکت و سازمان و برگزاری تورهای آموزشی، سیاحتی، زیارتی در داخل و خارج از کشور و برگزاری مراسم ، گردهمایی ها و همایش های سازمان، شرکتها و سایر مؤسسات وابسته و تابعه سازمان و سایر مشتریان را متنوع و باکیفیت و قیمت‌های مناسب و صرفاً با استفاده از مواد طبیعی به منظور ایجاد امنیت مالی و آرامش آحاد مشتریان و بهره مندان عرضه ‌کند . شرکت خود را شریک مشتریان ، کارمندان و جامعه می‌داند و با توسعه جغرافیایی فعالیت ها به جلب رضایت حداکثـری در پذیرش و تنوع در دسترسی خدمات به مشتریان گام بر می دارد. دوست‌دار محیط ‌زیست بوده و تلاش مینماید تا با توسعه بهره برداری و ارتقاء بهره وری  به یک برند شناخته ‌شده در کشور تبدیل شود.

 

اخبار

      

   شرکت رفاه گستر 

   شماره ثبت : ۱۳۴۳۰۴

   شماره شناسه ملی:  ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶

   کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۹۸۶۹۳۳۳

Instagram

                                       ارتباط با شرکت

  دفترمرکزی: تهران|بزرگراه شهیدستاری|خیابان پیامبرمرکزی|بن بست امامت|پلاک۳

  تلفن: ۳- ۴۴۹۵۲۲۶۰ 

   نمابر: ۴۴۹۵۲۲۶۴

  ایمیل ۱: rg.tamin@gmail.com

  ایمیل ۲:office@refahgostar.com

محل شرکت