سامان شهرکرد3
refahgostar.org_glrcnt_shahrehkord_tmb_l04
سامان شهرکرد
refahgostar.org_glrcnt_shahrehkord_tmb_l03
سامان شهرکرد2
refahgostar.org_glrcnt_shahrehkord_tmb_l01
refahgostar.org_glrcnt_shahrehkord_tmb_l02
سامان شهرکرد1
4e9c32a0-850b-43b5-b738-346915c27aca
previous arrow
next arrow
Shadow

مجتمع  رفاهی شهرکرد، یکی از مراکز رفاهی شرکت رفاه گستر در استان چهارمحال بختیاری است که ارائه دهنده مجموعه ای کامل از خدمات رفاهی اقامتی ، رفاهی پذیرایی است . این مجموعه رفاهی و پذیرایی آماده ارائه خدمات گردشگران و میهمانا ن گرامی در تمام فصول سال است .