جلسه آنلاین

با سلام، جلسه آنلاین مراکز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح برگزار می گردد.