۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۳۴۴
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۵۰۰
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۵۱۶
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۶۳۶
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۶۵۲
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۸۱۸
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۸۲۹
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۹۰۴
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۵۰۴۷
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۵۱۲۹
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۵۲۴۹
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۵۴۲۴
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۵۴۵۶
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۵۵۱۲
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۸۱۶۰۰
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۸۱۶۱۲
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۸۱۶۴۴
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۸۱۶۵۲
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۸۱۷۲۳
۲۰۲۳۱۰۱۰_۱۶۱۴۰۹
previous arrow
next arrow
Shadow

این باشگاه جهت ارائه سرویس های رفاهی به کارکنان در سال ۱۳۷۴ افتتاح گردید و در محیطی سبز ،دلپذیر و آرام در حال ارائه خدماتی از قبییل سرو غذا با تعیین وقت قبلی ، پذیرش وارائه خدمات جهت کلیه مراسم به مناسبت های مختلف ، همایش ها ونشست های اداری می باشد .این باشگاه در حال حاضر دارای سه سالن در فضای سبز رادارد، این مجموعه همچنین دارای فضای امن برای بازی کودکان می باشد.

– برگزاری مراسم  

– برگزاری همایش ها و  سمینار

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial