بازدید میدانی آقای سعیدیاورپورمدیرعامل محترم شرکت رفاه گستربه همراه آقای دکتر علی راهنمائی رییس محترم هیات مدیره شرکت ازپروژه هتل پنج ستاره درحال ساخت استان اردبیل شهر سرعین

بازدید میدانی آقای سعیدیاورپورمدیرعامل محترم شرکت رفاه گستربه همراه آقای دکتر علی راهنمائی رییس محترم هیات مدیره شرکت ازپروژه هتل پنج ستاره درحال ساخت استان اردبیل شهر سرعین

جناب آقای سعیدیاورپورمدیرعامل محترم شرکت رفاه گستربه همراه جناب آقای دکتر علی راهنمائی رییس محترم هیات مدیره شرکت، جناب آقای محمد کشاور حمیدی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و توسعه مراکز ازپروژه هتل پنج ستاره درحال ساخت استان اردبیل شهرسرعین بازدید کردند.

دراین بازدید که به مدت دوساعت ونیم طول کشید ضمن بازدید از مراحل عملیات ستون گذاری وتکمیل مراحل زه کشی اطراف پروژه ازقسمت های مختلف پروژه بازدید و مهندسان ناظر و پیمانکار توضیحات لازم راارائه نمودند.

جلسه درکارگاه باحضورمهندسین ناظر و فنی برگزار و پیشرفت کار و عوامل کندی عملیات ساختمانی بررسی وتبادل نظرانجام گردید و مهندسان ناظر نماینده پیمانکار توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند

آقای سعیدیاورپورمدیرعامل شرکت دراین نشست تاکیدکردند، تسریع در کارها باتوجه به دستورمدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر موسوی جهت خدمات رسانی روزافزون به بازنشستگان عزیز و همکاران خدوم و پرتلاش سرلوحه کارهای ماست و دغدغه مسئولین جهت تسریع در کار تکمیل پروژه جهت این امرمهم است .

درپایان نیز مقررگردید با توجه به اینکه شرکت تعهدات مالی را انجام داده براساس صورتجلسه آتی کندی عملیات ستون گذاری و تعهدات شرکت مغان دشت  پیمانکار با تذکر کتبی ثبت شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial